Představili jsme technický mock-up pro Wardian London

Představili jsme technický mock-up pro Wardian London

20. června 2017 – Celkem čtyři dny na konci června probíhala v našem výrobně logistickém centru v Jirnech prezentace technického fasádního mock-upu pro projekt Wardian London. V rekordním čase se nám podařilo sestavit funkční testovací model v životní velikosti s balkony a stěnami, které obsahují i otvíravé prvky. Klient podrobil vzorek zevrubném posouzení a ve finále požadoval jen několik drobných úprav.


Co je technický mock-up?
Vzorek fasádní konstrukce tvoří reálné stavební komponenty, na němž investoři a architekti posuzují nejen technickou správnost projektované stavby, ale i vizuální dojem a soulad s původním zadáním ještě před zahájením realizace. Pro investora je to často první hmatatelný výsledek práce dodavatele fasádního systému.