Úspěšně jsme otestovali prosklené zábradlí balkonů pro tzv. penthouse na Wardian London

Úspěšně jsme otestovali prosklené zábradlí balkonů pro tzv. penthouse na Wardian London

10. prosince 2018 – Ve spolupráci se zkušebnou VINCI Technology Center z anglického Leighton Buzzard jsme první prosincový týden bez potíží zvládli nárazové zkoušky balkonu pro tzv. penthouse na Wardian London.


Přípravy na testovací sekvence vzorku balkonu, který byl umístěn přes roh s výškou skleněné zábradelní výplně, trvaly 2,5 dne. Od standardních balkonů použitých na projektu se vzorek liší v tom, že jeho rohovou část tvoří ocelový, nikoliv standardně používaný hliníkový rám.

Podle britské metodiky CWCT TN 75/76 provedli zaměstnanci zkušebny na vzorku několikanásobné nárazové zkoušky za pomoci dvou měkkých zkušebních těles. Skleněná zábradelní výplň i pohledový GRC plech nakonec prošly testem nárazem servisní gondolou. Všechny testy byly úspěšné.