Podpořili jsme ročenku české architektury 2017–2018

Podpořili jsme ročenku české architektury 2017–2018

4. dubna 2019 – Nezisková organizace Prostor vydala již 19. svazek ediční řady ročenky české architektury, jejíž vznik Sipral dlouhodobě finančně podporuje. Nejinak tomu bylo i letos.


Cílem ročenky je pravidelně podávat zprávu o situaci v oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Výběru publikovaných staveb se tentokrát zhostil architekt Luděk Rýzner, ředitel OK PLAN ARCHITECTS.

Kniha se skládá ze tří kapitol. Hlavní a první z nich Stavby prezentuje 33 vybraných typologicky rozmanitých objektů s komentáři a popisem. V kapitole Názor se vyjadřuje Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna. Třetí kapitola Faktografie přináší přehled událostí v oboru, ocenění vybraných osobností, statistické přehledy a výsledky vybraných celostátních soutěží a soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá seznam vydané a doporučené literatury a odborně zaměřených filmů.